divendres, 27 de maig de 2011

Empêché? Impedit? Entrebancat?

Bon dia a tots.
Ara trobo temps de donar notícies ja que he degut deixar-vos massa d’hora.
M’interessa anar més enllà dins aquest exercici de traducció.
« Empêché » és literalment « impedit ». Clarament és impropi puix que no es pot impedir rès a la massa inerta i sense voluntat d’una cisterna.
Tanmateix sembla que no soni a una orella catalana.
El que passa és que aquesta impropietat és volguda per l’autor. Aquest procediment li permet de suggerir-nos un (improbable) moviment o una voluntat de la cisterna així personificada i (em sembla) aumenta el seu volum. Ens introdueix també a la subjectivitat del locutor que podria percebre’n una amenaça. Però les fulles (fràgiles tanmateix) son l’element que li porta el calma.
Ara bé « entrebancat » em sembla força bé si « impedit » sembla  massa pla. « Empêché » és molt més genèric, deixa amb l’interrogació : « de què impedit ? »
Tanmateix, Jean-Luc hauria pogut posar « entravé » que tradueix exactament « entrebancat » pero ha escollit « empêché ».
Traduïr no solsament és un exercici de transposició de sentit però d’un estil que pot molestar suscitar incomprensió i interrogacions o obrir a procediments diferents…
Al final, jo deixaria decidir les orelles catalanes.
Jean-Claude

1 comentari: